Specjalna wiadomość dla członków Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”

Prawie wszyscy dyrektorzy z naszego serwisu społecznościowego Business Dialog, stworzonego przede wszystkim dla uczestników Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” - otrzymują od nas - od swoich kolegów po fachu, bo serwis tworzą sami uczestnicy, którzy w nim codziennie zamieszczają filmy i posty, piszą i komentują – codzienną korespondencję o nowych materiałach i wydarzeniach (nigdy reklamy czy oferty, bo tego z założenia nie ma w Business Dialog). Jednak w ostatnich kilku miesiącach pojawiły się w społeczności Business Dialog inicjatywy, które znacząco uzupełniają jej działanie - w kierunku generowania nowych biznesów i realizacji ważnych społecznie projektów. Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog" - największa nasza społeczność – będzie działać bez zmian: w dalszym ciągu będziemy zamieszczać materiały i dyskusje pomocne w rozwoju zawodowym i skuteczności w pracy, w dalszym ciągu co miesiąc będą spotkania, śniadania biznesowe we wszystkich 10 oddziałach, w dalszym ciągu wystawiamy zaświadczenia dla KIBR i ACCA, itd. Ale wszyscy, również uczestnicy tego Klubu, uzyskają nowe możliwości, związane nie tylko z pracą w korporacji.

Oto pełny komunikat o zmianach.

Wygląda na to, że Fabryka Innowacji nie będzie tylko pomysłem publicystycznym, rzuconym w naszej społeczności przez Pawła J. Dąbrowskiego. Wielu uczestników Business Dialog naciskało na mnie, żeby coś z nim zrobić. Więc robimy. W grupie osób zaproszonych przeze mnie do zespołu roboczego omówiliśmy – a były to trudne rozmowy, nie pozbawione sytuacji konfliktowych – różne formy, które mogą pogodzić społecznościowy charakter tego przedsięwzięcia z jego biznesową skutecznością i opłacalnością dla wszystkich. Stowarzyszenie, spółka, fundacja, inkubator, spółdzielnia, kooperatywa, sieć aniołów biznesu?

Przypomnijmy założenia.

1. Wielu z nas ma zasoby, które są słabo zagospodarowane, a mogłyby lepiej, gdy skojarzyć je z zasobami innych uczestników Business Dialog, z którymi wiąże nas przynajmniej wstępne zaufanie, zrodzone poprzez uczestnictwo w licznych działaniach Business Dialog i Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog” czy Klubu „Dyrektor na Swoim” (w serwisie internetowym lub w realu). Te zasoby to np. kapitał, pomysł, firma, wiedza, czas, kontakty, startup.

2. Większość z nas rozumie, że stanowisko menedżera, dyrektora czy prezesa – pracownika najemnego – jest mocno nietrwałe, z naszej bądź bez nie naszej winy. Warto mieć „drugą nogę”, warto mieć Plan B na swoje zawodowe życie.

3. Wielu z nas, pracując latami, ba, dziesięcioleciami w korporacjach, pragnie wreszcie zrealizować swój pomysł na produkt, biznes lub pracę, w swoim stylu i zgodnie z własnym poczuciem sensu. Liczni są ci, którzy mają żyłkę innowatora i chcą się spełniać w tych obszarze.

4. Każdy uczestnik Fabryki ma szanse zarabiać lub pomnażać kapitał, poprzez:

Przyjęliśmy założenie, że optymalną formą naszej działalności będzie spółdzielnia, realizująca samodzielnie projekty lub działająca poprzez spółki prawa handlowego, tworzone do pomysłów rokujących wzrost i sukces rynkowy. Spółdzielca jest współwłaścicielem przedsięwzięcia. Współwłasności nie zapewnia żadna inna forma, np. fundacji czy stowarzyszenie. W spółki spółdzielcy będą mogli inwestować swoje środki również bezpośrednio, nie tylko poprzez spółdzielnię. Środki na inwestycje będą pozyskiwane również spoza spółdzielni.

Siła naszego pomysłu jest nie tylko w samej spółdzielni, ale w konglomeracie spółdzielnia/spółka kapitałowa zarządzająca inwestowaniem/ spółki celowe, realizujące projekty inwestycyjne. Niektóre działalności, jak np. crowdfounding czy działalność inwestycyjna taka, jaką prowadzą fundusze inwestycyjne, wymagają specjalnych zezwoleń, które bardzo trudno byłoby uzyskać spółdzielni.

Przyjęliśmy, że wpisowe do spółdzielni będzie wynosić 2000 zł, jeden udział w spółdzielni będzie wynosił również 2000 zł. Spółdzielca musi kupić co najmniej jeden udział i wpłacić wpisowe.

W tej chwili rozpoczęliśmy proces rejestracji spółdzielni, który potrwa około czterech miesięcy (formalności!). Potem będziemy mogli zaprosić uczestników Business Dialog do spółdzielni, a następnie powoływać spółki do projektów biznesowych. Powstanie również Fundacja do realizacji projektów intelektualnych.

Jeśli ktoś już dzisiaj wie, że jest to propozycja dla niego, np. jako inwestora czy jako właściciela pomysłu biznesowego, to proszę pisać do mnie Iwona_Bartczak@businessdialog.pl . Wszelkie sugestie co do statutu czy modelu działania też przyjmiemy z radością. Spotkamy się też zainteresowanymi osobami, jeśli to zaproponują.

A teraz: dlaczego piszę w licznie mnogiej? Grupa robocza Fabryki Innowacji liczy 10 osób, pierwszych spółdzielców, bo tyle osób trzeba, aby ją zarejestrować. Są to:

Iwona D. Bartczak jest dziennikarzem, publicystą, twórcą klubów biznesowych, animatorem społeczności dyskutujących na ważne współczesne tematy ekonomiczne, społeczne, egzystencjalne. W latach 1995-2005 najpierw redaktor Życia Warszawy, potem tygodnika Computerworld, potem redaktor naczelny magazynów CFO Magazyn Finansistów i CIO Magazyn Dyrektorów IT. Obecnie partner zarządzający w wydawnictwie Business Dialog i redaktor naczelny serwisu www.businessdialog.pl. Twórca i zarządca m.in. Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”oraz think tanku i bloga dotyczącego nowych modeli biznesu Lepszy Biznes www.lepszy-biznes.pl .  Juror Konkursu Dyrektor Finansowy Roku.

Katarzyna Bulkowska jest współpracownikiem wydawnictwa Business Dialog, współautorem coworku i akceleratora startupów Nowy Świat, współautorem badań opinii realizowanych w wydawnictwie. Ukończyła Instytut Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, na którym była szefową samorządu. W trakcie studiów związała się zawodowo z branżą badań społecznych i marketingowych, pracując m.in. w Ipsos Polska. Później prowadziła własny biznes w branży gastronomicznej oraz działania promujące tzw. rodzicielstwo bliskości, wpisującego się w postawę proekologiczną i postawę świadomego konsumenta.

Jarosław Chołodecki jest obecnie właścicielem hotelu B&B na Smolnej w Warszawie, animatorem stowarzyszenia mieszkańców tej ulicy oraz inicjatorem licznych koncertów, szczególnie szopenowskich w Warszawie. Przed 1981 rokiem pracował jako dyrektor ekonomiczny w zakładach przemysłowych, był zaangażowany w działalność pierwszej „Solidarności” i internowany w 1981 roku. Potem przebywał na emigracji w USA. Po powrocie pracował w Orlen, Banku Światowym, UNDP. Jest współtwórcą i wiceprezesem stowarzyszenia Inicjatywy Firm Rodzinnych.

Mariusz Grajda jest dyrektorem finansowym z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w polskich i międzynarodowych korporacjach. Pracował m.in. w DAS, Coty, Kamis Przyprawy (McCormick), TZMO. Angażuje się w działalność stowarzyszeń zawodowych i branżowym. Jako przedstawiciel Konferencji Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej skutecznie współnegocjował z Ministerstwem Finansów przepisy podatkowe dla branży. Od trzech lat jest członkiem kapituły Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Marcin Ledworowski jest dyrektorem operacyjnym Biura Informacji Kredytowej. Wcześniej był m. in. wiceprezesem BIG Infomonitor, dyrektorem w Banku Pocztowym i w Play – P4. Jest również inicjatorem i szefem startupów, inwestorem. Do swoich sukcesów zalicza projekty budowania nowych marek. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym po stronie przedsiębiorstwa i po stronie instytucji finansowych, w tym banków. Jest członkiem Rady Izby Gospodarki Elektronicznej eCommerce Polska, a także wykładowcą na studiach MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Michał Pajdak jest prezesem i współzałożycielem Appgration. Ukończył Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Jest certyfikowanym trenerem (certyfikat House of Skills), wykładowcą i coachem biznesowym, mentorem. Pełnił stanowiska kierownicze m.in. w Opus Capita, GS1, Lidl, Jeronimo Martins. Jest laureatem rządowego programu - TOP 500 Innovators. Od 13 lat zajmuje się komunikacją z klientem, sprzedażą i komercjalizacją innowacyjnych technologii IT w branży FMCG i retail.

Paweł Przybyszewski jest brokerem technologii i popularyzatorem polskiej nauki. W Business Technology Progress jako ekspert ds. transferu technologii specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii, ocenia projekty innowacyjne/ technologiczne pod kątem potencjału komercjalizacji i atrakcyjności inwestycyjnej, pośredniczy w pozyskiwaniu technologii współpracując bezpośrednio z wynalazcami i inwestorami. Aktywny w polskim i międzynarodowym środowisku R&D, doświadczony coach i doradca z zakresu transferu technologii, ochrony i przenoszeniu praw własności intelektualnej, aplikacji biznesowej nowych produktów na rynek i możliwości ich finansowania.

Dariusz Samól jest doradcą w zakresie transformacji biznesu wspieranej przez technologie informacji. Zajmuje stanowisko Principal Business Consultant’a w międzynarodowym oddziale firmy SAP. Doświadczenie międzynarodowe zdobywał uczestnicząc w projektach transformacyjnych i wdrożeniowych w krajach Europy Zachodniej, USA, Rosji Kazachstanu i Dalekiego Wschodu. Aktywnie uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowo-informatycznych dla potrzeb zarządzania produkcją, logistyką i transportem. Wcześniej w Polsce pełnił obowiązki kierownika projektu w przedsięwzięciach wdrożeniowymi firm SAP i ICL.

Marek Jan Szala jest prezesem Fundacji Przywództwo.org. Jest menedżerem i doradcą z doświadczeniem w obszarze zarządzania organizacjami i projektami, budowania i rozwoju produktów oraz restrukturyzacji firm. Doświadczenie międzynarodowe zdobywał budując od podstaw i prowadząc centrum usług wspólnych (SSC) dla szwajcarskiej Grupy Kapitałowej. Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyka. Absolwent (MBA) Nottingham Trent University i WSB przy UE w Poznaniu. Ukończył również Akademię Psychologii Przywództwa prowadzoną przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Robert Zaranowicz obecnie jest dyrektorem finansowym Grupy Havas Worldwide. W poprzednich latach pełnił taką funkcję m. in. w Home.pl i TNS OBOP. Wcześniej współtworzył rynek terminowy energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii (obecnie grupa GPW). Ma doświadczenie we współpracy z funduszami private equity. Jest członkiem kapituły Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”.

Ten zespół wskazał na mnie jako pierwszego prezesa powoływanej spółdzielni. Na pewno nie idealnego, ale ... od czegoś trzeba zacząć J. Zarząd na pewno nie będzie jednoosobowy, o pełnym składzie poinformuję w następnych komunikacie. Na szefa Rady Nadzorczej wybrano Michała Pajdaka.

Nasz zespół – po wielu godzinach rozmów, konstruowania scenariuszy i zasięgania porad prawników i osób nam kibicujących – czuje się swobodnie z tematem, ale dla uczestników Business Dialog – potencjalnych spółdzielców – na pewno nie wszystko jest jasne. Proszę piszcie, zadawajcie pytania, mnóżcie wątpliwości, ale.... nie bądźcie obojętni!

Iwona D. Bartczak Business Dialog www.businessdialog.pl

Ps. Aby sprawdzić, czy korespondencja z Business Dialog przychodzi prawidłowo, trzeba wejść w USTAWIENIA (prawa belka na stronie głównej, u góry pod nazwiskiem) potem w ADRES EMAIL po lewej stronie, a tam sprawdzić, jaka korespondencja została zaznaczona, jakie powiadomienia, itd.


Partner Extor

Partnerem KDF Dialog i Business Dialog przy tworzeniu spółdzielni Fabryka i3 jest Extor www.extor.pl , zapewniający jej obsługę finansów
i księgowości.

W Klubie Dyrektorów Finansowych "Dialog" zawiązały się dwie grupy zakupowe: energii i gazu. Więcej informacji na www.evem.pl

Zaproszenia na październik 2016 r.

Wydawnictwo Business Dialog
i Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog"

zaprasza na wartościowe spotkania w październiku

Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem na przykładzie cen transferowych

7.10.16 g. 9-11 Warszawa Restauracja Zielony Niedźwiedź
ul. Smolna 4

W związku ze zbliżającymi się istotnymi zmianami w przepisach o cenach transferowych przedstawimy ich ogólną charakterystykę wraz z możliwymi konsekwencjami i zagrożeniami dla podatników. W szczególności omówione zostaną zarówno metody szacowania cen transferowych, rozróżnienie obowiązków dokumentacyjnych w zależności od skali działalności, jak i przedstawiona zostanie metodologia sporządzania analizy porównawczej i jej znaczenie dla cen transferowych.

Ponadto, naszą prezentację poszerzymy o kwestie odpowiedzialności karnej skarbowej Dyrektorów Finansowych za prawidłowe rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi. W szczególności zostaną omówione działania Dyrektorów Finansowych, które mogą prowadzić do pociągnięcia do odpowiedzialności w tym zakresie oraz ewentualne sposoby zmniejszające takie ryzyko.

Przybliżymy też tematykę ewentualnego przygotowania się do kontroli cen transferowych, aby w przypadku kontroli móc się skutecznie bronić. W ramach tego tematu w szczególności zostaną omówione etapy sprawdzania przez organy podatkowe prawidłowości rozliczeń cen transferowych, dokumenty jakie należy posiadać w przypadku kontroli, jak również najczęściej spotykane nadużycia ze strony organów podatkowych.

Proszę o potwierdzenie obecności emailem do mnie lub w serwisie dyrektorów Business Dialog  http://www.businessdialog.pl/events/odpowiedzialne-zarzadzanie-ryzykiem-na-przyk-adzie-cen-transferow

CFO 2016. Zmienia się!

12.10.16 g. 10.00-12.00 Sopot Restauracja Laguna Smaku ul. Powstańców Warszawy 2

20.10.16 g. 9.00-11.00 Łódź Stare Kino ul. Piotrkowska 120

Dyskusja nad tegorocznymi wynikami badania najważniejszych zmian w roli dyrektora finansowego, co roku przeprowadzanego przez KDF Dialog.

Od ubiegłego roku w wynikach naszego badania pojawia się ciekawa zależność: rzeczywiście mocniej działamy w "strategicznej" sferze, a jednocześnie.... jakby mniej nam na tym zależy. Budżetowanie, zarządzanie płynnością, przygotowywanie informacji dla zarządu coraz częściej wydaje nam się satysfakcjonującym zadaniem. Mniej mamy chęć wychylić się w stronę roli stratega biznesu.

Coś się zmieniło. Tylko co?

Może osiągnęliśmy cel: potrzebują i szanują nas jako strategów, więc już nie musimy się o tę rolę i honory dopominać.

A może ta rola nie okazała się wcale dla nas tak atrakcyjna? Naprawdę tak lubimy analizować nowe modele biznesu, odnajdujemy się we współczesnych potrzebach konsumentów, czujemy za pan brat z najnowszymi technologiami i narzędziami IT? To nasz świat? Może jednak w tych podatkach i cięciach kosztów było nam najlepiej, tu panowaliśmy nad sytuacją, znaliśmy temat, nikt nie był od nas lepszy? Może wraz z awansem przywędrowała odpowiedzialność za sprzedaż, za ekspansję, za pozycję na rynku? No i te innowacje? Czy to nasz temperament?

Często wydaje mi się, że to interesy zewnętrznych firm wrzucają dyrektorów finansowych w tę "strategiczną" narrację. Bo wtedy kupią szkolenia/studia/coaching, usługi doradcze, narzędzia informatyczne, itd. Albo dopuszczą takie zakupy w innych działach, bo będą chcieli sprostać tej "strategicznej roli CFO".

W sumie co w tym złego, żeby dyrektor finansowy po prostu porządnie zajmował się finansami, czyli tym na czym się na pewno dobrze zna?

Inna sprawa, czy każdy dyrektor finansowy już na zawsze chce być dyrektorem finansowym, czy jako człowiek chciałby wyjść z tych butów i na nowo narodzić się w całkiem innej roli zawodowej. Ale to jest dyskusja o rozwoju i ewolucji ludzi, a nie o ewolucji funkcji.

W Łodzi porozmawiamy więc też o outsourcingu. Czego nas nauczyły dotychczasowego praktyki? Kiedy i jaką usługę warto kupować na zewnątrz, a kiedy wykonać ją samodzielnie?

Jakie są trendy? W tę część dyskusji wprowadzi nas Michał Bielawski, wcześniej dyrektor Infosys, obecnie szef Adaptive Systems.

Proszę o potwierdzenie obecności emailem do mnie lub w serwisie dyrektorów Business Dialog w Łodzi http://www.businessdialog.pl/events/cfo-2016-zmienia-sie-ekosystem-finansowego-decydenta  i w  Sopocie http://www.businessdialog.pl/events/strategiczny-cfo-mit-czy-cel

Dla zysku i sukcesu: więcej czy mniej kontroli, więcej czy mniej zaufania do pracowników?

26.10.16 g. 9.30-11.30 Rzeszów Hotel Bristol Rynek 20-23

Pozmawiajmy o tzw. organizacjach turkusowych, najważniejszej idei w zarządzaniu od kilku lat. Zakłada ona, że każdy w danej organizacji potrafi działać na rzecz dobra wspólnego, mając na uwadze również ekonomiczną efektywność prowadzonych działań, że możliwa jest samoorganizacja (a zarządzanie jest tworzeniem do niej warunków), że można budować firmę na zaufaniu, a nie na kontroli, że każdy człowiek jest zdolny do dobrej decyzji.

Na kilometr widać optymistyczne założenia tej koncepcji, ale może to nie jest nierealne, aby utworzyć organizację, która wzmacnia w człowieku dobre instynkty, a złym nie pozwala za bardzo się rozwinąć, bo... właśnie nikt nie ma nadmiernej władzy, każdy musi liczyć się z każdym?

Porozmawiamy też szerzej o kulturze organizacyjnej i o jej wpływie na motywacje, zaangażowanie i wyniki firmy.

Naszą dyskusję poprowadzi Marek Szala, członek zarządu spółdzielni Fabryka i3, prezes Fundacji Przywództwo.org

Proszę o potwierdzenie obecności emailem do mnie lub w serwisie dyrektorów Business Dialog http://www.businessdialog.pl/events/wiecej-czy-mnie-kontroli-wiecej-czy-mniej-zaufania-do-pracownika

Iwona D. Bartczak Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog" www.businessdialog.pl www.fi3.pl

Copyright © 2007 - 2016 Business Dialog Iwona D. Bartczak - All Rights Reserved